Венге (Цзи Чхи Му)

Бусины из Венге, форма бочонка, нитка 108

Диаметр бусин 6 мм

108 бусин

вес: 14 гр

Четки из Венге, 108 бусин

Четки из Венге, 108 бусин

888 688 руб
Четки из Венге 12 бусин, 20мм

Четки из Венге 12 бусин, 20мм

888 руб

Венге

Диаметр 20 мм., 12 бусин