2013 年

Моли Хуа Ча '13 №150

Моли Хуа Ча '13 №150

80 руб
1 000 488 руб
Моли Бай Мао Хоу '13 №240

Моли Бай Мао Хоу '13 №240

128 руб
1 600 800 руб

"Беловолосая обезьяна" 16р за 1гр

Моли Сю Цю '13 №260

Моли Сю Цю '13 №260

144 руб
1 800 900 руб

Скрученные шары с жасмином

18р за 1 гр

Моли Цзинь Лун Фэн Ян'13 №320

Моли Цзинь Лун Фэн Ян'13 №320

168 руб
2 100 1 050 руб

"Золотой Дракон, глаз Феникса"
23р за 1гр 

Моли Сю Цю №420

Моли Сю Цю №420

224 руб
Моли Ча Ван '13 №500

Моли Ча Ван '13 №500

264 руб
1 650 2 310 руб
Моли Нюй Эр Хуань'13 №600

"Девичьи локоны" 39р за 1гр